74,000 تومان

ماگ سرامیکی

تصویر ماگ سرامیکی
تصویر ماگ سرامیکی
تصویر ماگ سرامیکی
تصویر ماگ سرامیکی
تصویر ماگ سرامیکی
تصویر ماگ سرامیکی
تصویر ماگ سرامیکی
تصویر ماگ سرامیکی
تصویر ماگ سرامیکی
تصویر ماگ سرامیکی
تصویر ماگ سرامیکی
ابعاد 9x 11 سانتی متر
- دارای قاشق
- از درب ماگ به عنوان زیرلیوانی نیز می توان استفاده کرد
نظر خودتان را بنویسد