18,900 تومان

دفترچه یادداشت سیمی Puzzle طرح یونی کورن مربع Puzzle Unicorn Square Notebook

تولید کننده: متفرقه
تصویر دفترچه یادداشت سیمی Puzzle طرح یونی کورن مربع
تصویر دفترچه یادداشت سیمی Puzzle طرح یونی کورن مربع
تصویر دفترچه یادداشت سیمی Puzzle طرح یونی کورن مربع
تصویر دفترچه یادداشت سیمی Puzzle طرح یونی کورن مربع
تصویر دفترچه یادداشت سیمی Puzzle طرح یونی کورن مربع
تصویر دفترچه یادداشت سیمی Puzzle طرح یونی کورن مربع
تصویر دفترچه یادداشت سیمی Puzzle طرح یونی کورن مربع
تصویر دفترچه یادداشت سیمی Puzzle طرح یونی کورن مربع

P

ابعاد 8.5x 9.5 سانتی متر
تعداد برگ 75 برگ
توضیحات دارای کش برای بستن دفتر و نگه داری صفحات
نظر خودتان را بنویسد