230,000 تومان

خودکار ساراسا Sarasa 0.7 بسته 20 عددی

تولید کننده: زبرا
کد کالا: 11087
تصویر خودکار ساراسا Sarasa 0.7 بسته 20 عددی
تصویر خودکار ساراسا Sarasa 0.7 بسته 20 عددی
تصویر خودکار ساراسا Sarasa 0.7 بسته 20 عددی
تصویر خودکار ساراسا Sarasa 0.7 بسته 20 عددی
تصویر خودکار ساراسا Sarasa 0.7 بسته 20 عددی
تصویر خودکار ساراسا Sarasa 0.7 بسته 20 عددی
تصویر خودکار ساراسا Sarasa 0.7 بسته 20 عددی
تصویر خودکار ساراسا Sarasa 0.7 بسته 20 عددی
تصویر خودکار ساراسا Sarasa 0.7 بسته 20 عددی
تصویر خودکار ساراسا Sarasa 0.7 بسته 20 عددی
تصویر خودکار ساراسا Sarasa 0.7 بسته 20 عددی
ابعاد ابعاد بسته: 23x 15 سانتی متر
ابعاد نوک 0.7 میلی متر
نظر خودتان را بنویسد