۳۷,۰۰۰ تومان
اشتراک گذاری

پلنر وایت بردی 3ma تریما

کد کالا: 12325
تصویر پلنر وایت بردی 3ma تریما
تصویر پلنر وایت بردی 3ma تریما
تصویر پلنر وایت بردی 3ma تریما
تصویر پلنر وایت بردی 3ma تریما
تصویر پلنر وایت بردی 3ma تریما
تصویر پلنر وایت بردی 3ma تریما
تصویر پلنر وایت بردی 3ma تریما
تصویر پلنر وایت بردی 3ma تریما
تصویر پلنر وایت بردی 3ma تریما
تصویر پلنر وایت بردی 3ma تریما
تصویر پلنر وایت بردی 3ma تریما
تصویر پلنر وایت بردی 3ma تریما
تصویر پلنر وایت بردی 3ma تریما
تصویر پلنر وایت بردی 3ma تریما
تصویر پلنر وایت بردی 3ma تریما
تصویر پلنر وایت بردی 3ma تریما
تصویر پلنر وایت بردی 3ma تریما
تصویر پلنر وایت بردی 3ma تریما
تصویر پلنر وایت بردی 3ma تریما
تصویر پلنر وایت بردی 3ma تریما
تصویر پلنر وایت بردی 3ma تریما
ابعاد ابعاد پایه: 23x 3x 2 سانتی متر
ابعاد ابعاد پلنر: 21.2x 15 سانتی متر
- هر طرح به صورت مجزا شامل یک پایه چوبی می باشد
نظر خودتان را بنویسد