70,000 تومان

ماژیک Carioca جادویی

تولید کننده: متفرقه
تصویر ماژیک Carioca جادویی
تصویر ماژیک Carioca جادویی
تصویر ماژیک Carioca جادویی
تصویر ماژیک Carioca جادویی
تصویر ماژیک Carioca جادویی
ابعاد 14.9 سانتی متر
- دارای یک ماژیک جادویی که با کشیدن بر روی رنگ های دیگر رنگ جدیدی می سازد
- شامل 10 عدد ماژیک
کاربری ماژیک رنگ آمیزی
نظر خودتان را بنویسد