۲۶,۰۰۰ تومان
اشتراک گذاری

دفتر جلد چرمی کلیپس مدل 2320

تولید کننده: کلیپس
کد کالا: 11884
تصویر دفتر جلد چرمی کلیپس مدل 2320
تصویر دفتر جلد چرمی کلیپس مدل 2320
تصویر دفتر جلد چرمی کلیپس مدل 2320
تصویر دفتر جلد چرمی کلیپس مدل 2320
تصویر دفتر جلد چرمی کلیپس مدل 2320
تصویر دفتر جلد چرمی کلیپس مدل 2320
تصویر دفتر جلد چرمی کلیپس مدل 2320
تصویر دفتر جلد چرمی کلیپس مدل 2320
تصویر دفتر جلد چرمی کلیپس مدل 2320
تصویر دفتر جلد چرمی کلیپس مدل 2320
تصویر دفتر جلد چرمی کلیپس مدل 2320
تصویر دفتر جلد چرمی کلیپس مدل 2320
تصویر دفتر جلد چرمی کلیپس مدل 2320
تصویر دفتر جلد چرمی کلیپس مدل 2320
تصویر دفتر جلد چرمی کلیپس مدل 2320
تصویر دفتر جلد چرمی کلیپس مدل 2320
تصویر دفتر جلد چرمی کلیپس مدل 2320
تصویر دفتر جلد چرمی کلیپس مدل 2320
تصویر دفتر جلد چرمی کلیپس مدل 2320
تصویر دفتر جلد چرمی کلیپس مدل 2320
تصویر دفتر جلد چرمی کلیپس مدل 2320
تصویر دفتر جلد چرمی کلیپس مدل 2320
تصویر دفتر جلد چرمی کلیپس مدل 2320
تصویر دفتر جلد چرمی کلیپس مدل 2320
تصویر دفتر جلد چرمی کلیپس مدل 2320
تصویر دفتر جلد چرمی کلیپس مدل 2320
کاربری دفتر یادداشت
ابعاد 15x 16 سانتی متر
- دارای برگه های سفید خط دار و کاهی بدون خط
- تعداد برگه های کاهی: 30 عدد
- دارای نخ برای نگهداری صفحه
- دارای کش برای بستن دفتر
- جنس جلد چرمی
نظر خودتان را بنویسد