12,000 تومان

بوک مارک مگنتی 4 عددی طرح پنجه

تولید کننده: متفرقه
تصویر بوک مارک مگنتی 4 عددی طرح پنجه
تصویر بوک مارک مگنتی 4 عددی طرح پنجه
تصویر بوک مارک مگنتی 4 عددی طرح پنجه
تصویر بوک مارک مگنتی 4 عددی طرح پنجه
تصویر بوک مارک مگنتی 4 عددی طرح پنجه
تصویر بوک مارک مگنتی 4 عددی طرح پنجه
تصویر بوک مارک مگنتی 4 عددی طرح پنجه
تصویر بوک مارک مگنتی 4 عددی طرح پنجه
تصویر بوک مارک مگنتی 4 عددی طرح پنجه
ابعاد ابعاد یک بوک مارک: 2x3.7 سانتی متر
- هر بسته شامل 4 عدد بوک مارک است
نظر خودتان را بنویسد